DSC 0039

W miniony czwartek 14 marca  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Choszcznie podpisano umowę o powierzenie grantu w ramach operacji z poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 pomiędzy „Liderem Pojezierza”  a Stowarzyszeniem na Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Bierzwnik. W imieniu stowarzyszenia umowę podpisała Prezes Grażyna Pytlarz i Włodzimierz Wajda.

W ramach podpisanej umowy Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” przyznało grant na realizację operacji pt. Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej. Celem, której jest utworzenie i wyposażenie CPL na potrzeby świadczenia usług w zakresie zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych i doskonalenie nabytej wiedzy oraz na rzecz wsparcia transferu wiedzy, kompetencjii umiejętności mieszkańców gminy poprzez działania inicjujące innowacyjność i kreatywność, angażujące grupy defaworyzowane.

Powstałe Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej będzie zajmować się rozwojem przedsiębiorczości lokalnej, promocją produktów lokalnych, ale także bezpłatnym świadczeniem usług doradczych przy udziale środowisk naukowych i biznesowych.

DSC 0010 3

 

 

 

DSC 0018

GMINNY OŚRODEK KULTURY W BIERZWNIKU

ul. Dworcowa 11

73-240 Bierzwnik

zachodniopomorskie

e-mail: gckbierzwnik@wp.pl

telefon: (95) 768 01 24

www.gokbierzwnik.pl