Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku zaprasza

do udziału w   konkursie na     najładniejszą Palmę    Wielkanocną 2019

                                                                                                                              palmy1

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

PALMĘ WIELKANOCNĄ

Cel konkursu:

  1. Popularyzowanie tradycji i zwyczajów związanych z niedzielą palmową i Wielkanocą.
  2. Stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej i wykazania się twórczą inwencją przy doborze materiałów i technik.
  3. Ocalenie od zapomnienia tradycyjnych form twórczości ludowej.
  4. Pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości.

  1. Integracja poprzez wspólną zabawę.

Organizator Konkursu:

Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku

Zasady uczestnictwa:

  1. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży, sołectw, osób indywidualnych.

  1. Praca zbiorowa lub indywidualna.
  2. Palmy powinny nawiązywać zarówno formą jak i surowcem do           tradycyjnych palm.

Kryterium oceny prac będą:

- walory artystyczne i estetyczne,

- nawiązanie do tradycji,

- pomysłowość,

- bogactwo użytych materiałów (naturalnych).

Termin i miejsce składania prac konkursowych:

Prace konkursowe należy składać na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku ul. Dworcowa 11, tel. 957680124

Do każdej pracy musi być dołączona fiszka z danymi autora pracy:

-  imię i nazwisko

-  adres, nazwa placówki

- nauczyciel prowadzący lub opiekun dziecka

-  numer telefonu

Termin składania prac: do 8 kwietnia (tj.poniedziałek) 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku.

Rozstrzygnięcie konkursu 10 kwietnia (tj. środa)2019r.

Wszystkie prace zgłoszone do konkursu będą wyeksponowane w holu Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku.

(z możliwością zabrania ich na czas tradycyjnej niedzieli palmowej tj.14.04.2019)

O terminie wręczenia nagród powiadomimy w osobnym wpisie.

GMINNY OŚRODEK KULTURY W BIERZWNIKU

ul. Dworcowa 11

73-240 Bierzwnik

zachodniopomorskie

e-mail: gckbierzwnik@wp.pl

telefon: (95) 768 01 24

www.gokbierzwnik.pl