Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownik gospodarczy - konserwator.

Scan0001 

Scan0002

GMINNY OŚRODEK KULTURY W BIERZWNIKU

ul. Dworcowa 11

73-240 Bierzwnik

zachodniopomorskie

e-mail: gckbierzwnik@wp.pl

telefon: (95) 768 01 24

www.gokbierzwnik.pl