DSC 0217

 W dniu 15 lipca 2020 r. Wójt Gminy Bierzwnik wraz z zaproszonymi gośćmi otworzyła odnowioną ścieżkę przyrodniczo- edukacyjną w obszarze Jeziora Kuchta.

 Uroczystość rozpoczęła się w wirydarzu Klasztoru, gdzie głos zabrali ksiądz prałat Zygmunt Kraszewski- proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Bierzwniku i jednocześnie gospodarz obiektu, a także Pani
dr Teresa Stolpiak- Prezes Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Cysterskiego w Bierzwniku. Przedstawiono zebranym zarys historyczny dotyczący działalności i architektury opactwa Cysterskiego oraz działania podejmowane obecnie na rzecz odnowy obiektu.

Następnie, przy głównej tablicy, uroczyście powitała gości Pani Wójt Aneta Kołuda i zaprosiła na spacer dookoła wzgórza – odnowioną ścieżką edukacyjną. Kolejnym punktem programu było uroczyste przekazanie mieszkańcom obudowanego źródła wody. W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Bierzwnik o projekcie opowiedziała jego autorka – Pani Magdalena Nowacka- Gołębiewska, która osobiście nadzorowała realizację tego przedsięwzięcia.

Po chwili relaksu i zadumy przy szumie źródlanej wody zaproszeni goście udali się do XIX- wiecznego spichlerza, gdzie czekały na nich dwie wystawy, zorganizowane również przez Panią Magdę Nowacką- Gołębiewską: - na piętrze wystawa pt. „Kolekcjoner i jego kolekcje” oraz coroczna wystawa etnograficzna pt. „Jesteśmy epizodami
w życiu przedmiotów”. Wydarzenie zakończył poczęstunek i rozmowy na świeżym powietrzu przed Lamusem. Przypomnijmy, ścieżka powstała w 2005 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Pocysterskiego
w Bierzwniku jednak z upływem lat tablice uległy zniszczeniu. W związku z ogromną wartością tego terenu dla społeczności lokalnej Gmina Bierzwnik przystąpiła do jej odnowy poprzez wymianę tablic oraz doposażenie w miejsca wypoczynku i w stojak na rowery. Innowacją nowej ścieżki jest kod QR dzięki któremu, w dwóch wersjach językowych (polska i niemiecka), można wysłuchać treści tablic. Autorem treści merytorycznej tablic jest dr Barbara Stolpiak, a opracowania graficznego dokonała mgr Daria Olejniczak. Na inwestycję pozyskano środki w wysokości 32 216,00 zł, a całkowity koszt zadania wyniósł 37 904,95 zł. Środki unijne trafiły do Gminy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Lider Pojezierza. Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego- działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 ”Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”). Dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom i mieszkańcom Gminy Bierzwnik za udział w tym ważnym dla nas wszystkich wydarzeniu.
Do zobaczenia na ścieżce!

informacja: Dominika Szymoniak/Urząd Gminy w Bierzwniku

DSC 0085

DSC 0087

DSC 0093

DSC 0126

DSC 0131

DSC 0142

hfhf

DSC 0171

DSC 0201

frfff

 

 

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W BIERZWNIKU

ul. Dworcowa 11

73-240 Bierzwnik

zachodniopomorskie

e-mail: gckbierzwnik@wp.pl

telefon: (95) 768 01 24

www.gokbierzwnik.pl