W imieniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bierzwniku informuję, że ruszyła kolejna edycja Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego.

Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych, a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych. Tematyka konkursu obejmuje udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, a także: ćwiczeniach, szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, wychowawczej, kulturalnej, historycznej, itp. Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp

W bieżącym roku konkurs realizowany jest po tytułem „100 – lat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wierni tradycji w służbie drugiemu człowiekowi”.

Etap gminny konkursu przeprowadzony zostanie w 3 grupach wiekowych: I grupa — przedszkola, Il grupa – szkoły podstawowe klasy I-IV, III grupa – klasy V-VIII.

Na etap gminny można przekazać maksymalnie 5 prac z każdej kategorii wiekowej wyłonionych w eliminacjach środowiskowych, które można organizować w szkołach, przedszkolach, świetlicach wiejskich itp. Prace należy przekazać do 31 grudnia 2020 r.

Autorzy najlepiej ocenionych prac zostaną nagrodzeni, a prace zostaną przekazane na eliminacje powiatowe konkursu.

W razie pytań, a także w celu przekazania prac na etap gminny konkursu proszę o kontakt telefoniczny pod nr 782 499 734.

W załączeniu przesyłam regulamin konkursu.

                        

                                                                                               Ze strażackim pozdrowieniem

                                                                                                       dh Marcin Mulawka

                                                                                     Komendant Gminny ZOSP RP w Bierzwniku

 REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN 1

REGULAMIN 2

REGULAMIN 3

REGULAMIN 4

REGULAMIN 5

GMINNY OŚRODEK KULTURY W BIERZWNIKU

ul. Dworcowa 11

73-240 Bierzwnik

zachodniopomorskie

e-mail: gckbierzwnik@wp.pl

telefon: (95) 768 01 24

www.gokbierzwnik.pl