SIEĆ NA KULTURĘ to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej").

Głównym celem Sieć na kulturę jest:

  • Podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych
  • Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć
  • Wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów

Etap pierwszy za nami - część teoretyczna - zajęcia szkoleniowe. Teraz przystępujemy do realizacji etapu nr 2 - część praktyczna tj. przeprowadzenie 15 dwugodzinnych zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do uczestnictwa w warsztatach.

Zgłoszenia prosimy dokonywać w GOK-u w Bierzwniku lub do instruktorów świetlic wiejskich.

Więcej informacji pod nr 957680124

GMINNY OŚRODEK KULTURY W BIERZWNIKU

ul. Dworcowa 11

73-240 Bierzwnik

zachodniopomorskie

e-mail: gckbierzwnik@wp.pl

telefon: (95) 768 01 24

www.gokbierzwnik.pl