''ŚWIĘTO MIESZKAŃCÓW ŁASKA ''  ODBYŁO SIE 12.08.2018
ORGANIZATORAMI BYŁO SOŁECTWO ŁASKO,SOŁTYS ŁASKA,ŚWIETLICA ŁASKO