DZIEŃ PLACKA DROŻDZOWEGO W RADĘCINIE -UDZIAŁ ŚWIETLICY W ŁASKU I KGW ŁASKO-WYGON W AKCJI CHARYTATYWNEJ DLA TOMKA WISŁOCKIEGO.SPRZEDAŻ PIEROGÓW ,PRZYGOTOWANYCH PRZEZ PANIE Z KGW -DOCHÓD PRZEZNACZONY DLA TOMKA
NA LECZENIE.

GMINNY OŚRODEK KULTURY W BIERZWNIKU

ul. Dworcowa 11

73-240 Bierzwnik

zachodniopomorskie

e-mail: gckbierzwnik@wp.pl

telefon: (95) 768 01 24

www.gokbierzwnik.pl