Pracownik świetlicy: Bibliotekarz – Katarzyna Sosnowska

Adres placówki: Breń 30 A

Dni i godziny otwarcia:

We wtorki, środy i czwartki w godz.: 16:00-18:00 ; w piątki i soboty w godz.: 17:00-19:00

 

„Dziecko żyjące w tolerancji nabiera cierpliwości.

Dziecko zachęcane uczy się wiary w siebie.

Dziecko rozumiane uczy się oceniać.

Dziecko traktowane uczciwie uczy się sprawiedliwości.

Dziecko żyjące w bezpieczeństwie uczy się ufać.

Dziecko przyjmowane takim, jakim jest, uczy się akceptować.

Dziecko traktowane uczciwie uczy się prawdy.

Dziecko otoczone przyjaźnią uczy się szukać w świecie miłości.”

 

Celem działania świetlicy wiejskiej w Breniu jest zapewnienie kulturalnego spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Uczą się one współżycia w grupie, koleżeństwa, tolerancji i kulturalnego życia codziennego. Uczą się szlachetnej rywalizacji sportowej, wrażliwości i dostrzegania potrzeb innego człowieka.

Zainteresowanie zajęciami w świetlicy jest duże.

Dzieci i młodzież  chętnie uczestniczą w następujących zajęciach:

- zajęcia plastyczno-techniczne połączone z wystawami prac,

- gry i zabawy sportowe, warcaby, gry planszowe, tenis stołowy, piłka siatkowa, oglądanie filmów i bajek na DVD, internet,

- nauka tańca,

- pogadanki i rozmowy.

Świetlica jest także miejscem, gdzie dzieci i młodzież odrabiają lekcje, a także chcą w sposób twórczy i aktywny spędzić czas po szkole.

GMINNY OŚRODEK KULTURY W BIERZWNIKU

ul. Dworcowa 11

73-240 Bierzwnik

zachodniopomorskie

e-mail: gckbierzwnik@wp.pl

telefon: (95) 768 01 24

www.gokbierzwnik.pl