Dyrektor – mgr Władysław Włodzimierz Wajda

Dział księgowo-kadrowy:

Główny księgowy – Mirosława Wolarek

Referent ds. administracyjno-biurowych – Małgorzata Sukiennik

PRACOWNICY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ:

Starszy bibliotekarz – Magdalena Ubych (GBP w Bierzwniku)

Młodszy bibliotekarz – Małgorzata Sukiennik (GBP w Bierzwniku)

Młodszy bibliotekarz - Katarzyna Sosnowska (Filia Breń)

Bibliotekarz - Sławomir Wojciechowski (Filia Kolsk)k

Bibliotekarz – Ewelina Wieczorek (Filia Klasztorne)

Młodszy bibliotekarz – Wioletta Grochulska (Filia Łasko)

Młodszy bibliotekarz – Urszula Wajda (Filia Pławno)

Bibliotekarz – Edward Łukaszewicz (Filia Zieleniewo)

Filia Breń:

Adres placówki - Breń 30A

73-240 Bierzwnik

Czynne w godzinach otwarcia świetlicy

Filia Klasztorne:

Adres placówki: Klasztorne 132A

73-240 Bierzwnik

Czynne w godzinach otwarcia świetlicy

Filia Kolsk:

Adres placówki: Kolsk 45

73-240 Bierzwnik

Czynne w godzinach otwarcia świetlicy

Filia Łasko:

Adres placówki: Łasko

73-240 Bierzwnik

Czynne w godzinach otwarcia świetlicy

Filia Pławno:

Adres placówki: Pławno 57

73-240 Bierzwnik

Czynne w godzinach otwarcia świetlicy

Filia Zieleniewo:

Adres placówki: Zieleniewo

73-240 Bierzwnik

Czynna we wtorki i czwartki w godz. 16.00.-20.00.

GMINNY OŚRODEK KULTURY W BIERZWNIKU

ul. Dworcowa 11

73-240 Bierzwnik

zachodniopomorskie

e-mail: gckbierzwnik@wp.pl

telefon: (95) 768 01 24

www.gokbierzwnik.pl